Domov

Podjetje Kostra d. o. o., s sedežem v Celju, je družinsko podjetje z 20-letno tradicijo na področju urejanja mirujočega prometa v Mestni občini Celje ter v občini Laško. Skozi vsa leta delovanja je osnovna dejavnost upravljanja mirujočega prometa zajemala urejanje, upravljanje in nadzorovanje parkirišč in parkirnih mest ter nadzor in pomoč uporabnikom le-teh.